Lungsod Mandaluyong – Sa pakikipag-ugnayan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), ang NCMB ay nagdaos ng seminar para lalong pagtibayin ang paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na korespondensya, komunikasyon at transaksiyon bilang pagtugon sa Kautusang Tagapagpaganap Blg 335. Ang aktibidad ay nangyari sa BSA Twin Tower Condominium Hotel, Ortigas Center, sa lungsod na ito noong 24 Marso 2015.
Hindi magkamayaw ang mga kasapi na Labor Information Officers (LIOs) at mga Direktor ng RCMB sa lahat na rehiyon ng Pambansang Lupon ng Pagkakasundo at Tagapamagitan (NCMB) sa muling pag-aral ng wikang Filipino.
Ang mga panauhing tagapanayam ay sina G. Rogelio S. Mangahas, artistang Filipino at makata, na bumalangkas ng pahapyaw na pagtatalakay sa Ortograpiyang Pambansa, Wastong Gamit ng Bantas, Gramatikang Filipino at Pag-eedit. Si G. Jomar I. Canega, Linguistic Specialist ng KWF ay nagtalakay sa Pagsulat ng Liham, Katangian, Bahagi, Anyo, Uri at mga halimbawa at iba pang uri ng Korespondensiya.


Bago mag-umpisa ang seminar, nagbigay ng mensaheng pampasigla si Kgg Reynaldo Ubaldo, Direktor Tagapagpaganap ng NCMB, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng wikang Filipino sa mabisang pagpapakilala at kasangkapan sa pambansang pagpapaunlad. “Hindi ko makakalimutan ang pananalita ni Ka Blas Ople sa harap ng ILO internasyonal na komunidad. Ginawa nya sa wikang Filipino ang kanyang pananalita at marami ang namangha sa kanya. May bumati pa sa kanya na napakaganda ng kanyang pagsasalita sa Espanol. Sinagot niya na iyon ay ginawa nya sa Wikang Filipino!” kwento nya. “Tunay na napakaganda ng wikang Filipino! Kaya kailangan natin itong lalong ipalaganap. Sa pamamagitan ng talamitam na ito, matututo tayong muling mahalin ang sarili nating wika,” patuloy nya.
Ayon naman kay G. Gil Caragayan, direktor ng rehiyong sangay 5 at isa sa mga partisipante ng nasabing seminar, “Mahirap sa umpisa pero sa palagiang pagsasanay sa paggamit ng wikang Filipno, ito’y magiging parte na ng ating buhay.”
Dagdag niya pa, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay sa call center naglilipana. Mabuhay ang mga mensahero ng wikang Filipino. Patuloy nating tangkilikin ang wikang Filipino.”
Sa pagtatapos ng seminar, ang mga LIO at director ay nagsumite ng kanikanilang talahuluganan bilang pagpapatibay sa wagas na hangaring mapalaganap at gamitin ang wikang Filipino sa opisyal o personal mang transaksiyon.
Inihanda ni:
EFLEDA A. HOURANI
Senior LEO/LIO

Aprubado para ilathala:
GIL G. CARAGAYAN
Direktor II

Leave a Reply

Your email address will not be published.